Jakie zalety mają gwintowane pręty nierdzewne?

Przy projektowaniu konstrukcji, instalacji przesyłowych, a także maszyn i urządzeń często zachodzi potrzeba zastosowania rozwiązania, które pozwoli na sztywne i stabilne zamocowanie elementów, które znajdują się w większej odległości od punktu, w którym mają być osadzone. Jeżeli przekracza ona rozmiary popularnych klasycznych elementów złącznych, wyborem ekonomicznym, a zarazem oferującym najprostszy montaż i największą wytrzymałość będzie użycie prętów gwintowanych. Przekonajmy się, jaka jest ich charakterystyka i właściwości.


Jakie znaczenie ma klasa wytrzymałości?

pręt gwintowanyPręty gwintowane pozwalają na rozmaitych montaż elementów i podzespołów z wykorzystaniem nagwintowanych otworów lub nakrętek wraz z odpowiednimi podkładkami. Stabilność połączenia zapewnia w takim przypadku tarcie występujące między zwojami obu gwintów – naciętego na pręcie oraz nakrętce lub wewnątrz otworu montażowego. Pręty tego rodzaju są oferowane w średnicach odpowiadających rodzajom nakrętek metrycznych, zazwyczaj od M3 wzwyż do M48. Pręty są oferowane w różnych długościach od 2 m do 3 m, co pozwala na łatwe przygotowanie fragmentu o właściwej długości.

Pręty gwintowane są używane tak, jak elementy złączne, w większości przypadków muszą więc charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na obciążenie. Analogicznie jak w przypadku śrub jest ona podawana jako klasa wytrzymałościowa, a więc dwu liczbowy kod z pozycjami oddzielonymi kropką. Pierwsza z nich pokazuje wytrzymałość na rozciąganie materiału, z którego został zrobiony pręt, podawaną w MPa. Druga to stosunek granicy plastyczności śruby do jej wytrzymałości na rozciąganie.

Co daje użycie prętów gwintowanych nierdzewnych?

Pręty gwintowane powinny dawać możliwość demontażu wykonanego połączenia. Jeżeli będą wykorzystane w środowisku, w którym występuje podwyższona wilgotność, szybko mogłyby pokryć się rdzą, która nie pozwoli na swobodne odkręcenie nakrętek lub wykręcenie pręta z nagwintowanego otworu. Aby uniknąć takiej sytuacji, pręty są pokrywane warstwą cynku, która zapobiega pojawieniu się korozji ze względu na niższy potencjał tego metalu, a po części również z uwagi na szczelność wykonanej powłoki, która nie dopuszcza do kontaktu stali z wodą.