Poznaj kasy prętów gwintowanych

Przy budowie maszyn, montażu instalacji, konstrukcji stalowych oraz drewnianych, a także wykańczaniu rozmaitych obiektów budowlanych często zachodzi potrzeba wykorzystania elementów złącznych, które umożliwią połączenie części o dużej grubości albo umocowanie ich z zachowaniem określonego dystansu. Najlepszym rozwiązaniem jest w takim przypadku użycie prętów gwintowanych o odpowiedniej długości. Ze względu na obciążenia działające na tego rodzaju złącza, muszą one jednak mieć przewidzianą przez projektanta wytrzymałość. Przekonajmy się, jak określa się parametry pozwalające na dopasowanie rodzaju prętów do konkretnego zastosowania.


Jakie znaczenie ma klasa wytrzymałości?

pręt gwintowanyPręty gwintowane mogą być mocowane do innych elementów przy wykorzystaniu nakrętek lub umieszczane w nagwintowanych otworach. W większości przypadków na połączenia tego rodzaju działają siły ścinające i rozciągające, a w niektórych sytuacjach także skręcające. Ponieważ stal, z której wykonuje się pręty, ma określoną plastyczność (tj. ulega trwałemu odkształceniu, a następnie zerwaniu po przekroczeniu określonej wartości działającej na nią siły), konieczne jest dokładne przewidzenie jej wytrzymałości. Jest to możliwe przez wybranie odpowiedniego stopu, z którego zrobiony będzie pręt, a także w razie potrzeby zastosowanie obróbki cieplnej pozwalającej na zahartowanie stali lub niekiedy cieplno-chemicznej, umożliwiającej nasycenie jej powierzchni pierwiastkami podnoszącymi twardość.

Jak określa się klasę wytrzymałości?

Parametrem określającym odporność prętów gwintowanych jest ich klasa wytrzymałości. Ustala się ją analogicznie jak w przypadku śrub, podając dwupozycyjny cyfrowy kod. Składa się on z parametru pokazującego wytrzymałość na rozciąganie materiału, z którego zostały zrobione, podawaną w MPa oraz drugiego, określającego stosunek granicy plastyczności śruby do jej wytrzymałości na rozciąganie. Pręty gwintowane mogą być zaliczane do różnych klas np.: 3.6, 5.8, 8.8 albo 10.9. Klasy wytrzymałości powyżej 8.8 oferują zwiększoną wytrzymałość za sprawą dodatku wanadu lub boru.